Her dönem, yeni başlayan ve devam eden Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin önceden Akademik Takvim de belirtilen tarihlerde Üniversiteye kayıt yaptırmaları gerekir. Öğrenciler kayıt yaptırmadıkları takdirde derslere katılamaz, sınıf içi aktivitelerde yer alamaz, ders, proje gereksinimleri veya tezle ilgili yükümlülüklerini yerine getiremezler. Her öğrenci dönem kaydını tamamlayabilmek için, kayıtla ilgili ilan edilmiş gereksinim ve şartları yerine getirmekle, akademik danışmanlarıyla programları hakkında görüşüp onayını almakla ve Öğrenci Otomasyon sisteminde kayıtlarını tamamlamakla yükümlüdür.

Kayıtlarla ilgili olarak bazı kritik bilgiler aşağıda listelenmiştir:           

Öğrencinin kaydı, önerdiği dersler ve programı danışmanına elektronik olarak iletilip DANIŞMANI TARAFINDAN ONAYLANMADIĞI sürece tamamlanmış sayılmaz.

Ders programının (ve kaydının) danışmanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenci, kayıt süresi sona ermeden, kaydının tamamlandığını kontrol edip, emin olmalıdır. Aksi takdirde (hata yapması veya danışmanın bir nedenle programını onaylamaması halinde), öğrenci kayıt yaptırmamış durumuna düşer ve mazeretli kayıt için izin istemek zorunda kalır.

Mazeretli kayıt izni akademik takvimde belirtilen süre içinde Enstitü’ye resmi başvuru ile yapılabilir.

Tezini/akademik çalışmalarını tamamlamamış olmalarına rağmen, yasal sürelerini dolduran öğrenciler (yüksek lisans için dört dönem, doktora için sekiz dönem) yasal sürenin üstündeki her dönem için (yüksek lisans için en fazla iki dönem, doktora için en fazla dört dönem) ilgili kayıt döneminden önce, ek süre için Anabilim Dallarına başvurmalıdır.