Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMLARI
Yüksek Lisans/Doktora Başvuru Formu 19.12.2019 .doc
Doktora Programı Ön Değerlendirme Sonuçları 19.12.2019 .docx
Doktora Programı Yazılı Sınavı Değerlendirme Formu 20.12.2019 .docx
Doktora Sınavı Değerlendirme Formu 06.01.2020 .xlsx
Tezli Yüksek Lisans Sınavı Değerlendirme Formu 19.12.2019 .xlsx
Tezsiz Yüksek Lisans Sınavı Değerlendirme Formu 19.12.2019 .xlsx
Yabancı Uyruklu Lisansüstü Sınav Sonuç Formu 15.01.2020 .xlsx
Bütünleştirilmiş Doktora Sınavı Değerlendirme Formu 19.12.2019 .xlsx
Lisansüstü Kesin Kayıt Beyannamesi (Formu) 22.01.2019 .doc
Taahhütname 02.03.2015 .docx
Ders Kayıt Formu 27.02.2015 .doc
BAŞKA BİR ANABİLİM DALINDA DERS ALDIRMA DİLEKÇESİ 19.09.2019 .docx
Danışman Öneri Formu 22.01.2019 .doc
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu 27.02.2015 .doc
EĞİTİM DÖNEMİ DİLEKÇE VE FORMLARI
İkinci Danışman Öneri Formu 28.05.2018 .doc
Öğrenci Ders Saydırma ve Muafiyet Dilekçesi Yeni 17.02.2020 .docx
Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Transkript İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ AYRILMA/MEZUNİYET DİKÇE VE FORMLARI
Öğrenci Kayıt Dondurma Dilekçesi 20.02.2018 .doc
Yüksek Lisans-Doktora Geçici Mezuniyet Belgesi İst 08.05.2019 .doc
İlişik Kesme Formu 06.09.2019 .docx
Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
YÜKSEK LİSANS SEMİNER FORMLARI
SEMİNER SUNUMU 14.03.2017 .doc
Katılım Listesi 02.03.2015 .doc
Seminer Değerlendirme Tutanağı 10.09.2019 .doc
DOKTORA FORMLARI
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 03.06.2015 .docx
Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı 02.12.2015 .docx
Doktora Tezi Çalışma Raporu Savunma Tutanağı 02.12.2015 .docx
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı 02.12.2015 .docx
TEZ SAVUNMA SINAVI VE JÜRİ DİLEKÇE VE FORMLARI
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu 11.12.2015 .docx
Yüksek Lisans Tez Savunma Dilekçesi 27.02.2015 .docx
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZ ÖNERİSİ FORMU 04.05.2018 .docx
Öğretim Üyeleri İçin Ders Telafisi Bildirim Formu 02.03.2015 .doc
Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu 02.10.2018 .doc