Enstitümüz, Iğdır Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğine ve diğer Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere göre çalışma usul ve esasları çerçevesinde faaliyet yürtmektedir.