Toprak bilimi eğitiminde dünyadaki örnekleri (Soil Science) ile uyum içerisinde yeni teknolojik gelişmelerin de verileceği bir program olacaktır. Yörede sanayinin bulunmayışı, tarıma dayalı gelişmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Iğdır ile ve çevre illeri içerisine alacak şekilde planlanacak ve yürütülecek tarımsal araştırma ve denemelerle yöre tarımına çok önemli katkılar da sağlanacaktır. Iğdır ilinde sanayinin fazla gelişmemiş olması, tarıma ve hayvancılığa dayalı gelişmeyi zorunlu kılmaktadır.  Bu nedenle Iğdır ili ile çevre illeri içerisine alacak şekilde planlanacak ve yürütülecek tarımsal ve hayvansal araştırma ve denemelerle yöre tarımına çok önemli katkılar da sağlanacaktır.