Ziraat Fakültesi mezunlarına gelişen gereksinimler doğrultusunda ileri düzeyde bilgi beceri kazandırmak, programın, hedef kitlesi sayesinde, kazanılmış bilgileri üretim aşamalarında hayata geçirilebilecek adaylar aracılıyla üniversite ile üreticiler arasında, doğruda, sürekli ve yoğun olarak bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlayarak, genel anlamda mevcut bilimin gelişimine katkı sağlamak, ziraat mühendisliğinin analitik düşünmeyi tüm adaylara kazandırarak, üretim ve araştırma özgüveni gelişmiş nitelikli elemanlar yetiştirmek, ziraat mühendisliğinin farklı bölümlerinden adaylara Tarla Bitkilerinin temel uygulamaları hakkında geniş bilgi birikimi kazandırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla tarımsal uygulamalar amacıyla ortaya çıkabilecek çevre kirlilikleri konuklarında gerekli bilgi alt yapısına sahip elemanlar yetiştirmek, Doğu Anadolu ve yöresinde Yüksek Lisans programı ile adayların gerek kendi iş imkanlarını oluşturmalarını gerekse çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda güncel konulardan ve uygulamalardan en ileri şekilde faydalanılmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.