Tarım dünyada ve ülkemizde insanoğlunun beslenmesi için gıda üreten çok önemli bir sektördür. Bu sektör içerisinde Tarımın ekonomik anlamda incelenmesi ve üretimin bu amaçla yapılıyor olması önemlidir.  Gerek dünya nüfusunun giderek artması,  gerek toprak ve su kaynaklarının azalmaya başlaması ve küresel ısınma diğer tarım kollarında olduğu gibi tarımsal üretimi sınırlandıran faktörler haline gelmiştir. Bu nedenle mevcut üretim kaynaklarını ekonomik anlamda kullanmak, planlamalar yapmak, üretimi mevcut talebe göre düzenlemek önemlidir. Tarımsal işletmecilik ve ürünlerin pazarlanması gelişen ekonomilerde önem arz etmektedir. Bu amaçla tarımsal işletmelerin verimli ve karlı çalışabilmeleri,    mevcut üretim şartlarının bilinmesine ve rasyonel kullanılmasına bağlıdır. Bu nedenle Tarım Ekonomisi alanında uzmanlaşmış ziraat mühendislerine ve lisans mezunlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Üniversitelerin farklı bölümlerinde lisans eğitimi almış üniversite mezunlarına Tarım Ekonomisi alanında Yüksek Lisans Programı ile uzmanlaşmanın önünün açılması hedeflenmektedir.

Tarım Ekonomisi alanında uzman yetiştirilmesi ve yeni açılan üniversitelere akademik personel yetişmesine de yardımcı olunacaktır.  Ayrıca, gerek özel sektörün gerekse kamu sektörünün Tarım Ekonomisi alanında ihtiyaç duydukları elemanların yetiştirilmesinde büyük rol alacaktır.

Programın amaçları;

a)  Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi Bölümü ile diğer bölümlerinden mezun olanlarla,  alanlarında lisans eğitimi almış üniversite mezunlarına Tarım Ekonomisi alanında gelişen yenilikleri, bilgi ve becerileri kazandırmak.

b) Program ile Tarım Ekonomisi alanında bilimsel olarak kazanılan bilgi ve becerileri özel sektörde hayata geçirebilecek adaylar aracılığıyla üniversite-özel sektör arasında iş birliğini geliştirmek, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlamak ve genel anlamda mevcut bilimin gelişimine katkıda bulunmak.

c) Tarım Ekonomisi alanında mevcut sorunların çözümü için sorun analizi yapabilme ve çözüm üretme yeteneği olan adaylar yetiştirmek.

d) Ziraat Fakültelerinin farklı bölümlerinden gelen adayların Tarım Ekonomisi biliminin ekonomik analiz, verimlilik, kârlılık, işletme yönetimi ve kaynakların rasyonel kullanımı vb. konularında kullandıkları metod ve tekniklerle donatarak, çalıştıkları alanlardaki verimliliklerini arttırmak,

e)  Doğu Anadolu bölgesinde mikroklima özelliği gösteren Iğdır’ın tarımsal üretim potansiyeli son derece yüksektir.  Üç ülkeye sınırı olan bu ilde adayların Tarım Ekonomisi alanında yapacakları yüksek lisans ile kendi işletmelerini kurmaları, iyi bir üretim planlaması yapmaları,  pazarlanabilir ve ihraç edilebilir ürünler üretmeleri sağlanarak il,  bölge ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlamak.

f) Tarım Ekonomisi mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip,   ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi yüksek mühendisler yetiştirmektir.

g)  Tarım Ekonomisi konularında özgün araştırmalar yürüterek bilim ve teknolojinin ülkemizde ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır. Hedefimiz;  kurumsal destekli,  endüstri destekli veya araştırmalar yapmaya yönlendirecek (TÜBİTAK, AB programları,  Kalkınma Ajansları v.b.  kurum ve kuruluşlara projeler sunarak) koşulları sağlamaktır.