Ziraat Fakültesi mezunlarına gelişen gereksinimler doğrultusunda ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak, programın, hedef kitlesi sayesinde, kazanılmış bilgileri üretim aşamalarında hayata geçirebilecek adaylar aracılığıyla üniversite ile üreticiler arasında, doğrudan, sürekli ve yoğun olarak bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlayarak, genel anlamda mevcut bilimin gelişimine katkı sağlamak, Ziraat Mühendisliğinin analitik düşünme yeteneğini tüm adaylara kazandırarak, üretim ve araştırma özgüveni gelişmiş nitelikli elemanlar yetiştirmek, Ziraat Mühendisliğinin farklı bölümlerinden adaylara Biyosistem Mühendisliği Bölümünün temel uygulamaları hakkında geniş bilgi birikimi kazandırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla tarımsal uygulamalar sonucu ortaya çıkabilecek çevre kirlilikleri konularında gerekli bilgi alt yapısına sahip elemanlar yetiştirerek, tarımsal kaynaklı çevre kirlilikleri konusunda bilgili ve duyarlı elemanlar yetiştirmek, Doğu Anadolu ve yöresinde yüksek lisans programı açarak, adayların gerek kendi iş imkânlarını oluşturma gerekse çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda güncel konulardan ve uygulamalardan en ileri şekilde faydalanmasını sağlayarak, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.